Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Február 2021

Predĺženie pracovných pomerov na určitú dobu počas a mimo pandémie COVID-19

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Jana Sapáková

Pracovný pomer na určitú dobu upravený v § 48 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) je jednou z možností, ktoré Zákonník práce ponúka na flexibilnú reguláciu počtu a zloženia zamestnancov. Pracovný pomer na dobu určitú je potrebné dohodnúť pís...

Homeoffice a BOZP

Kategória: Z praxe Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: Národný inšpektorát práce

Pri výbere miesta vykonávania práce formou home office je potrebné zohľadniť okrem iného aj charakter vykonávanej práce. Miesto na výkon práce musí byť vhodné alebo prispôsobené aj so zreteľom na dodržiavanie predpisov BOZP.

Novela Zákonníka práce prináša pre zamestnanca možnosť výberu formy stravovania

Kategória: Z praxe Zdroj: Pracovné právo

Parlament schválil (4. 2. 2021) novelu Zákonníka práce, ktorou sa mení forma zabezpečenia stravovania zamestnávateľom. Na základe schválenej zmeny sa budú môcť zamestnanci rozhodnúť, či chcú od zamestnávateľa stravný lístok alebo finančný príspevo...

Poskytnutie služby v Českej republike - búracie práce

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) na Slovensku chce poskytnúť búracie služby v ČR. Faktúru bude vystavovať slovenskej spoločnosti, ktorá je platiteľom DPH na Slovensku. Je správne vystaviť faktúru s prenosom DPH, alebo sa treba registrovať ak...

Hostingové služby dátového centra z hľadiska DPH

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

V zmysle Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, miestom poskytovania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľný majetok, je miesto, kde sa tento nehnuteľný majetok nachádza. Má sa toto osobitné pravidlo uplatniť aj na ho...

Používanie auta na podnikanie konateľom

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Konateľ a zároveň aj spoločník s. r. o. vypožičal bezodplatne súkromné motorové vozidlo svojej spoločnosti (jeho podiel na ZI=20 %, 2 spoločníci, 2 konatelia), ktorá ho používa na podnikanie. Je možné uplatňovať daňové výdavky v súvislosti s použi...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Deň ochrany osobných údajov: upozornenie na plánované kontroly zame...

Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová

Pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov, 28. januára, sme pre Vás pripravili zhrnutie plánov kontrol ÚOOÚ pre rok 2023 a stručný prehľad vybraných slovenských a európskych udalostí a rozhodnutí z oblasti ochrany osobných údajov za minulý rok, ktoré sa môžu týkať aj Vás.