Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články - Február 2021

Predĺženie pracovných pomerov na určitú dobu počas a mimo pandémie COVID-19

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Jana Sapáková

Pracovný pomer na určitú dobu upravený v § 48 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) je jednou z možností, ktoré Zákonník práce ponúka na flexibilnú reguláciu počtu a zloženia zamestnancov. Pracovný pomer na dobu určitú je potrebné dohodnúť pís...

Homeoffice a BOZP

Kategória: Články Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: Národný inšpektorát práce

Pri výbere miesta vykonávania práce formou home office je potrebné zohľadniť okrem iného aj charakter vykonávanej práce. Miesto na výkon práce musí byť vhodné alebo prispôsobené aj so zreteľom na dodržiavanie predpisov BOZP.

Novela Zákonníka práce prináša pre zamestnanca možnosť výberu formy stravovania

Kategória: Články Zdroj: Pracovné právo

Parlament schválil (4. 2. 2021) novelu Zákonníka práce, ktorou sa mení forma zabezpečenia stravovania zamestnávateľom. Na základe schválenej zmeny sa budú môcť zamestnanci rozhodnúť, či chcú od zamestnávateľa stravný lístok alebo finančný príspevo...

Poskytnutie služby v Českej republike - búracie práce

Kategória: Články Autor/i: Ing. Marián Drozd

Platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) na Slovensku chce poskytnúť búracie služby v ČR. Faktúru bude vystavovať slovenskej spoločnosti, ktorá je platiteľom DPH na Slovensku. Je správne vystaviť faktúru s prenosom DPH, alebo sa treba registrovať ak...

Hostingové služby dátového centra z hľadiska DPH

Kategória: Články Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

V zmysle Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, miestom poskytovania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľný majetok, je miesto, kde sa tento nehnuteľný majetok nachádza. Má sa toto osobitné pravidlo uplatniť aj na ho...

Používanie auta na podnikanie konateľom

Kategória: Články Autor/i: Ing. Marián Drozd

Konateľ a zároveň aj spoločník s. r. o. vypožičal bezodplatne súkromné motorové vozidlo svojej spoločnosti (jeho podiel na ZI=20 %, 2 spoločníci, 2 konatelia), ktorá ho používa na podnikanie. Je možné uplatňovať daňové výdavky v súvislosti s použi...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Prehľad zmien v slovenskej legislatíve 2021 z oblasti DPH

Accace Accace

Novinky zavedené od roku 2021 sa týkajú zmien v oblasti e-commerce, rozšírenia CFC pravidiel na fyzické osoby, daňovej rezidencie, mikrodaňovníkov, DAC6, zvýšenia minimálnej mzdy a odvodov, spresnenia domácej práce a telepráce, a ďalších významných zmien. V nasledujúcom texte uvádzame zmeny z oblasti DPH.