Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Predĺženie pracovných pomerov na určitú dobu počas a mimo pandémie COVID-19

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Jana Sapáková

Pracovný pomer na určitú dobu upravený v § 48 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) je jednou z možností, ktoré Zákonník práce ponúka na flexibilnú reguláciu počtu a zloženia zamestnancov. Pracovný pomer na dobu určitú je potrebné dohodnúť písomne a určiť dobu jeho trvania. Nespornou výhodou pracovného pomeru na dobu určitú pre zamestnávateľa je jeho automatické skončenie uplynutím dohodnutej doby. Zároveň je však chránený aj zamestnanec, nakoľko pracovný pomer na dobu určitú nie je možné uzatvárať opakovane bez obmedzenia.

Vo všeobecnosti platí, že pracovný pomer na dobu určitú je možné uzatvoriť maximálne na dva roky, pričom počas tejto doby je možné ho maximálne dvakrát predĺžiť alebo opätovne dohodnúť. V praxi funguje napr. schéma 6 mesiacov + 6 mesiacov + 1 rok. Uplynutím dohodnutej doby sa pracovný pomer automaticky skončí a nie je potrebné urobiť žiadny právny úkon (výpoveď, dohoda, oznámenie).

Zo strany zamestnávateľa je však vhodné upozorniť zamestnanca na blížiace sa skončenie pracovného pomeru. V prípade, že zamestnávateľ už nemá o zamestnanca záujem, pôjde o užitočnú informáciu pre zamestnanca. V prípade, že zamestnávateľ by chcel v pracovnom pomere pokračovať (či už na dobu určitú, ak je to ešte možné, alebo už na dobu neurčitú), dá tento svoj zámer najavo a ďalej môže zisťovať záujem zamestnanca.    

Možnosti predĺženia pracovného pomeru na určitú počas pandémie Covid-19 

Z dôvodu ekonomickej situácie a situácie na trhu práce spôsobenej pandémiou Covid-19 bola prijatá novela Zákonníka práce – zákon č. 157/2020 Z. z. Od 17. 6. 2020 je účinný § 252o.

  • Na základe tohto ustanovenia pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu, ktorý sa má skončiť uplynutím dohodnutej doby v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavuvyhláseného v súvislosti s ochorením COV
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.