Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 12/2016

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
12/2016

Aké zmeny a doplnenia prináša novela zákona o DPH od 1. januára 2017

JUDr. Alena Zuziková

Národná rada SR schválila 12. októbra 2016 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zákon je zverejnený v Zbierke zákonov pod č...

Stavebné práce

Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH poskytne českému platiteľovi DPH (registrovanému aj na Slovensku) službu, ktorá sa skladá z prenájmu kontajnera na stavebný odpad, odvozu stavebného odpadu a uloženia stavebn...

Registrácia zahraničnej osoby pre DPH na Slovensku

Ing. Marián Drozd

SZČO – podnikateľ v ČR, ktorý nie je platiteľom DPH, bude vykonávať službu (softvérové služby) pre slovenský subjekt – zdaniteľnú osobu, platiteľa DPH, registrovanú v SR. Musí sa český subjekt regi...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

dvanáste tohtoročné číslo časopisu DPH v praxi, ktoré práve držíte v rukách, je plné zaujímavých, ale najmä aktuálnych tém.

V rubrike „Aktuálne“ nájdete článok, v ktorom autorka podrobne rozoberá novelu zákona o DPH. Článok prináša štyri najdôležitejšie zmeny a doplnenia s vysvetlením ich podstaty.

V rubrike „Z praxe“ uverejňujeme článok, ktorý je venovaný problematike pomerného odpočítania DPH. Autorka v ňom veľmi detailne vysvetľuje podmienky, kedy sa môže DPH odpočítať, postup pri predbežnom odpočítaní DPH v jednotlivých zdaňovacích obdobiach kalendárneho roka, ako aj podrobnosti ohľadom ročného zúčtovania predbežne odpočítanej dane.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame prehľad diania v oblasti DPH na úrovni Európskej únie. Článok je doplnený odkazmi na webové stránky príslušných inštitúcií a orgánov EÚ s relevantnými dokumentmi.

V Poradni si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Rok 2016 sa chýli ku koncu. Za celé vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o. vám ďakujeme za dôveru a cenné podnety, ktoré od vás dostávame. Želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2017.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.