Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 9/2016

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
9/2016

Opravné faktúry a opravy základu dane pri obchodovaní s krajinami EÚ vo výkazoch platiteľa DPH

Ing. Peter Furmaník

Pri obchodovaní nastávajú v praxi často situácie, keď je dodávateľ nútený dodatočne znížiť, resp. zvýšiť cenu dodávky, prípadne celú dodávku zrušiť. Predmetom článku je vysvetlenie pravidiel, ako s...

Oneskorená registrácia pre DPH

Ing. Marián Drozd

Zahraničnej zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť registrovať sa v SR pre DPH podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) už vo februári 2016. Sp...

Miesto dodania právnych služieb

Ing. Marián Drozd

Pri stanovení miesta dodania právnych služieb slovenským platiteľom DPH sa môžeme riadiť nasledovnými ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už deviate tohtoročné číslo prináša zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame článok o uplatňovaní dane z pridanej hodnoty v cestovných kanceláriách. Autorka v ňom podrobne rozoberá problematiku bežného a osobitného spôsobu zdaňovania a okrem príkladov doplnila článok aj judikátmi Súdneho dvora EÚ, ktoré sa týkajú služieb poskytovaných cestovnými kanceláriami.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje článok o vykazovaní opravných faktúr a opráv základu dane pri obchodovaní s krajinami Európskej únie v daňovom priznaní k DPH, v kontrolnom výkaze a v súhrnnom výkaze. Autor vysvetľuje uvedenú problematiku na príkladoch.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme článok o uplatnení práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.