Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 5/2019

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
5/2019

Úprava odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH

Ing. Anna Danková

Zákonom č. 369/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zavedená úprava odpočítan...

Prenájom nehnuteľnosti holdingovou spoločnosťou dcérskej spoločnosti

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

V príspevku sa zaoberáme posúdením, či prenájom nehnuteľnosti holdingovou spoločnosťou dcérskej spoločnosti predstavuje (resp. za akých podmienok by predstavoval) priame alebo nepriame zapojenie do...

Režim DPH pri crowdfundingu

Mgr. Andrej Choma doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. JUDr. Ing. Tomáš Cibuľa, LL.M.

Oblasť zdieľanej ekonomiky prináša výzvy aj vo vzťahu k identifikácii správneho režimu zdaňovania. Jednou zo špecifických oblastí, kde môže byť identifikácia správneho DPH režimu osobitne komplikov...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už piate tohtoročné číslo obsahuje zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame článok o úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku, ktorý platiteľ dane používa na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie. Autorka článku príspevok doplnila aj príkladmi.

Májová rubrika „Z praxe“ obsahuje tri zaujímavé články. Prvý z nich je venovaný problematike vzniku daňovej povinnosti pri opakovaných a čiastkových plneniach. Druhý článok sa zameriava na identifikáciu správneho DPH režimu pri crowdfundingových aktivitách. Tretí článok v tejto rubrike sa zaoberá témou prenájmu nehnuteľnosti holdingovou spoločnosťou dcérskej spoločnosti.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie k predbežnej otázke týkajúcej sa podmienky prepustenia tovaru do colného režimu vývoz na uplatnenie oslobodenia od DPH pri vývoze tovaru.

V „Poradni“ nájdete odpoveď na otázku čitateľov.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.