DPH v praxi

Vydanie 5/2019 Ročník 2019 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

5/2019

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

2/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už piate tohtoročné číslo obsahuje zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame článok o úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku, ktorý platiteľ dane používa na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie. Autorka článku príspevok doplnila aj príkladmi.

Májová rubrika „Z praxe“ obsahuje tri zaujímavé články. Prvý z nich je venovaný problematike vzniku daňovej povinnosti pri opakovaných a čiastkových plneniach. Druhý článok sa zameriava na identifikáciu správneho DPH režimu pri crowdfundingových aktivitách. Tretí článok v tejto rubrike sa zaoberá témou prenájmu nehnuteľnosti holdingovou spoločnosťou dcérskej spoločnosti.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie k predbežnej otázke týkajúcej sa podmienky prepustenia tovaru do colného režimu vývoz na uplatnenie oslobodenia od DPH pri vývoze tovaru.

V „Poradni“ nájdete odpoveď na otázku čitateľov.

Redakcia