Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Správne konanie

71/1967 Zb.

Schválený 29. 6. 1967 Účinný 1. 1. 1968 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  

530/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  


Zmena nastane

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  

24/2006 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2021  


Archív zmien v legislatíve