Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 12/2011

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
12/2011

Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru a pri službách prijatých zo zahraničia

Ing. Zdenka Jablonková

Určenie vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru je často diskutovaným problémom hlavne z toho dôvodu, že dochádza k odlišnému postupu v praxi jednotlivých členských štátov. V článku je n...

Individuálna účtovná závierka za rok 2011 pre podvojné účtovníctvo podnikateľov

Ing. Vladimír Pastierik Ing. Štefan Kardoš

Základným cieľom článku je poskytnúť komplexnú praktickú pomôcku pre podnikateľské subjekty a tých, ktorí sa zúčastňujú procesu zostavovania účtovnej závierky. Článok nenahrádza všeobecne záväzné...

Inventarizácia majetku a záväzkov v jednoduchom účtovníctve za rok 2011

Ing. Zdenka Fabová

Inventarizácia majetku a záväzkov zohráva dôležitú úlohu a významnou mierou prispieva k zabezpečeniu verného zobrazenia predmetu účtovníctva. Bez vykonanej inventarizácie nemôže podnikateľ preuká...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.