Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 6/2016

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
6/2016

Prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovaru zahraničnou osobou od 1. januára 2016

Ing. Peter Furmaník

Medzi novinkami, ktoré priniesla posledná novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), v oblasti DPH na rok 2016 sa nachádzajú prenos daňovej povi...

Zhrnutie udalostí z oblasti DPH na úrovni Európskej únie

Mgr. Elvíra Ungerová

V tomto vydaní časopisu opäť prinášame orientačné zhrnutie udalostí z oblasti DPH na úrovni Európskej únie za uplynulé mesiace spolu s odkazmi na webové stránky príslušných inštitúcií a orgánov Eur...

DPH a kontrolný výkaz

Ing. Marián Drozd

Dodávateľ z Českej republiky fakturoval slovenskej spoločnosti tovar pod slovenským IČ DPH a na faktúre uviedol text – prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 2 zákona č. 222/2004 o dani z pr...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

obdobie letných dovoleniek nám už klope na dvere, no v našej redakcii sme napriek tomu nepoľavili v pracovnom rytme, čoho dôkazom je júnové číslo odborného mesačníka DPH v praxi.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o prenose daňovej povinnosti pri dodávkach tovaru zahraničnou osobou. Článok uvádza základné pravidlá, porovnanie s pôvodným stavom a vysvetlenie na príkladoch.

V rubrike „Z praxe“ si môžete prečítať článok venovaný téme osobitného režimu pri ojazdených automobiloch, ako aj téme dodania a nadobudnutia nového dopravného prostriedku v rámci EÚ. Článok je doplnený množstvom príkladov. V druhom článku autor rozoberá cestovné náhrady z hľadiska uplatnenia DPH.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame zhrnutie udalostí v oblasti DPH v rámci Európskej únie. V článku nájdete aj odkazy na webové stránky s relevantnými dokumentmi.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.