Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 5/2013

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
5/2013

Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa

Ing. Anton Kolembus

Odpočítanie DPH pri registrácii platiteľa upravuje ust. § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočíta...

Zmeny vo vyhotovovaní faktúr a vedení evidencií

Posledné novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), s účinnosťou od 1. 10. 2012, 1. 1. 2013 a 2. 1. 2013 (zákon č. 246/2012 Z. z. a zákon č. 440...

Dražobná vyhláška

Ing. Anna Danková

Ako má byť určená cena nehnuteľnosti v exekučnom konaní, ak je povinný (dlžník) platiteľom DPH a nehnuteľnosť (napr. zastavaná plocha) bola povinným nadobudnutá za cenu vrátane DPH. Má byť cena neh...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.