Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2018

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
7-8/2018

Niektoré špecifiká zdaňovania príjmov fyzických osôb v praktických príkladoch

Ing. Silvia Jambrichová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) vo vzťahu k zdaňovaniu príjmov fyzických osôb rozlišuje niekoľko druhov príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov. Cieľom prís...

Predĺžená lehota na podanie daňového priznania, elektronická komunikácia so správcom dane

Ing. Marta Boráková

Lehoty na podanie daňového priznania u fyzických osôb upravuje § 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Termíny, ktoré citovaný zákon stanov...

Triedenie účtovných jednotiek v roku 2018

Ing. Ľudmila Novotná

Zákonom č. 352/2013 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o účtovníctve, sa od 1. januára 2014 ustanovila možnosť zatriedenia účtovných jednotiek ako tzv. mikro účtovná jednotka. Tie účtovné jednotky,...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.