Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2015

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
11/2015

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2016

Ing. Soňa Ugróczy

Dňa 1. októbra 2015 schválila Národná rada SR zákona č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Novela zákona...

Zavedenie daňového zvýhodnenia odpočtom výdavkov na výskum a vývoj zo základu dane

Ing. Peter Jurčík

S účinnosťou od 1. januára 2015 bol zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) doplnený cit. zákon (okrem iných usta...

Zmenky v sústave podvojného účtovníctva

Ing. Eva Gášpárová

Podľa § 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách je zmenka zaradená do sústavy cenných papierov, s ktorými sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a osobitný...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.