Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2018

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
2/2018

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2017

Ing. Lucia Vanková

Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov právnickej osoby (PO) za zdaňovacie obdobie roka 2017 sa podáva na novom tlačive vydanom Ministerstvom financií SR pod č. MF/016161/2017-721. Vzor DP bol usta...

Platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie do verejnoprávnych fondov od 1. januára 2018

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

V nasledujúcich tabuľkách je prehľadne zobrazené platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie do verejnoprávnych fondov od 1. januára 2018.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2018

Ing. Soňa Ugróczy

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 334/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.