Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 12/2016

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
12/2016

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve pre rok 2016

Ing. Ľudmila Novotná

Účtovná závierka je výsledný dokument účtovnej jednotky (ÚJ), ktorý sa zostavuje pre účely ÚJ a tiež pre externých používateľov. Práve externí používatelia majú možnosť prostredníctvom zverejnenej ...

Výška stravného od 1. decembra 2016

Ing. Iveta Matlovičová

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ, bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracov...

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Ing. Zita Kajanovičová

Blíži sa koniec roka 2016, a teda sa blíži aj koncoročná povinnosť pre zamestnávateľov, t. j. vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „RZ“). Zamestnanci...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.