Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 12/2013

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
12/2013

Oslobodenie od dane z príjmov fyzickej osoby v príkladoch

Ing. Zita Kajanovičová Ing. Silvia Jambrichová

Príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby sú taxatívne vymedzené v § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a pokiaľ ide o príjmy zo závislej činnosti, aj...

Komentár k zákonu o obmedzení platieb v hotovosti s príkladmi (2. časť)

Ing. Klára Klabníková Zo seriálu: Komentár k  zákonu o  obmedzení platieb v  hotovosti s  príkladmi

V druhej časti článku sa autorka venuje sankciám za porušenie ustanovení zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“).

Individuálna účtovná závierka za rok 2013 pre podvojné účtovníctvo podnikateľov

Ing. Vladimír Pastierik Ing. Štefan Kardoš Zo seriálu: Komentár k  zákonu o  obmedzení platieb v  hotovosti s  príkladmi

Základným cieľom príspevku je poskytnúť komplexnú praktickú pomôcku pre podnikateľské subjekty a tých, ktorí sa zúčastňujú procesu zostavovania účtovnej závierky (ÚZ). Táto pomôcka nenahrádza všeob...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.