Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Božena Jurčíková

Počet článkov autora: 68


Novely daňového poriadku za rok 2022 s účinnosťou v roku 2022, 2023 a 2024

V priebehu roka 2022 bolo schválených šesť noviel zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Novela daňového poriadku s účinnosťou od 1. januára 2022 a prehľad noviel z roku 2021

V priebehu roka 2021 boli schválené tri novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Odklad platenia dane a povolenie splátok dane od 1.1.2021 a podmienky odkladu účinné od 12.2.2021

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) umožňuje daňovým subjektom využiť inštitút odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, ak sa daňový...

Novely daňového poriadku schválené v roku 2020 a pripravovaná novela s účinnosťou od roku 2022

V priebehu roka 2020 bolo schválených šesť noviel zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Šiesta novela zákona č. 67/2020 Z. z., ktorou sa zrušuje uplatnenie niektorých opatrení

V rámci legislatívneho procesu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19(ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) MF SR sa zákonom č. 264/2020 Z. z. k...

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti po novelách

V poradí tretia novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „koronazákon“) opäť vyplynula z aplikácie tohto zákona a jeho doteraj...

Novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19

Legislatívne úpravy zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID 19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) formou noviel k tomuto zákonu si vyžiadala nal...

Nariadenie o zániku daňového nedoplatku v súvislosti s daňou z príjmov

Za účelom čiastkového riešenia aktuálnych problémov na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 a na zmiernenie jeho následkov na ekonomiku a podnikanie daňových subjektov bolo vydané nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z. z 18. marca 2020 o zániku ...

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov a sankcie správcu dane

Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie(ďalej len „DDP“) upravuje § 16 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Novely daňového poriadku s účinnosťou od roku 2019, 2020 a 2021

V priebehu roka 2019 boli schválené štyri novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály