Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Lehoty na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov, hlásení a prehľadov k dani z príjmov zo závislej činnosti

Lehoty na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov, hlásení a prehľadov k dani z príjmov zo závislej činnosti (2. časť)

Lehoty na podanie daňového priznania sú upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). V druhej, poslednej časti článku sa autorka venuje lehotám pri podávaní opravných a dodatočných daňových priznaní.

Lehoty na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov, hlásení a prehľadov k dani z príjmov zo závislej činnosti (1. časť)

Skončilo zdaňovacie obdobie roka 2014 a prichádza čas pre vysporiadanie si daňových povinností k da­ni z príjmu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály