Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Servis podnikateľom

Aktuálne z legislatívy

Aktuálne publikované predpisy zo Zbierky zákonov, Finančného spravodajcu a z pokynov a informácií vydaných DR SR.

Aktuálne z legislatívy

Aktuálne publikované predpisy zo Zbierky zákonov, Finančného spravodajcu a z pokynov a informácií vydaných DR SR.

Aktuálne z legislatívy (s komentárom)

Aktuálne publikované predpisy zo Zbierky zákonov, Finančného spravodajcu a z pokynov a informácií vydaných DR SR.

Pokyny a informácie DR SR

Aktuálne publikované pokyny a informácie vydané DR SR.

Zmena súm životného minima a daňového bonusu

Životné minimum (suma alebo úhrn súm) fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, od 1. 7. 2009 podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v zmysle opatrenia M...

Zo Zbierky zákonov vyberáme

Aktuálne publikované predpisy zo Zbierky zákonov.

Stravné pri zahraničných pracovných cestách na rok 2009

S účinnosťou od 1. januára 2009 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva financií SR č. 606/2008 Z. z., ktoré upravilo nové sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách.

Zo Zbierky zákonov

Aktuálne publikované predpisy v Zbierke zákonov.

Z Finančného spravodajcu

Aktuálne publikované predpisy vo Finančnom spravodajcovi.

Recenzia na monografiu

HARUMOVÁ, Anna. The economic function of deferred taxes. 1st ed. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. 123 s. ISBN 1-4438-1708-2.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály