Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 10/2012

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
10/2012

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. októbra 2012 a od 1. januára 2013 – 2. časť

Ing. Zdenka Jablonková Zo seriálu: Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. októbra 2012 a od 1. januára 2013

Miestom dodania služby spočívajúcej v poskytnutí dlhodobého nájmu dopravných prostriedkov nezdaniteľnej osobe bude od 1. januára 2013 miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.