Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Anna Danková

Počet článkov autora: 5


Fakturácia služieb poskytnutých v zahraničí a DPH

Spoločnosť B si objednala práce u spoločnosti A. Slovenská firma spoločnosť A zamestnáva zamestnancov, ktorých vysiela do Nemecka, kde pracujú na výstavbe nového závodu. Ide o zámočnícke práce, ako aj spájanie plastových rúr pri výstavbe v danom z...

Obrat pre účely zákona o DPH

Obrat pre účely zákona o DPH je definovaný ako výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb a finančných služieb...

Podanie súhrnného výkazu

V mesiaci október 2012 dodáme tovar odberateľovi z iného členského štátu, identifikovanému pre DPH v štáte nadobudnutia tovaru. Prepravu tovaru si zabezpečí odberateľ inou osobou. Doklad preukazujúci dodanie tovaru nebudeme mať k dispozícii do 30....

Dodanie stavby zahraničnou osobou a daň z pridanej hodnoty

Česká stavebná spoločnosť, ktorá je zaregistrovaná ako platiteľ DPH v SR, dodala slovenskej právnickej osobe – platiteľovi DPH na základe zmluvy o dielo, stavbu. Stavba sa nachádza na území SR. Česká spoločnosť vystavila faktúru so slovenskou DPH ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály