Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Júl 2023

Dôležité novinky v zdaňovaní fyzických osôb

Kategória: Z praxe Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG, Ivana Soboličová, Martina Čižmariková

Koncom júna NR SR schválila viaceré zákony, ktoré budú mať vplyv na zdaňovanie príjmov fyzických osôb. Prinášame Vám zhrnutie najdôležitejších noviniek - predovšetkým k virtuálnej mene, k predaju cenných papierov a podielov, ako aj k zamestnanecký...

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace, Miriama Podskubová, Senior Associate

Dňa 18.7.2023 podpísala prezidentka nový Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý koncom júna schválil parlament. Predmetom jeho úpravy sú (cezhraničné) premeny, zmeny právnej formy obchod...

Náležitosti pre správu s informáciami o dani z príjmov

Kategória: Z praxe Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG, Andrea Šikulová, Martina Regásková

Dňa 22. júna 2023 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/006455/2023-74 o správe s informáciami o dani z príjmov, v ktorom Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) ustanovuje obsah, náležitosti, usporiadanie, elektronický formát a správy s informá...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.