Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Náležitosti pre správu s informáciami o dani z príjmov

Kategória: Z praxe Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG, Andrea Šikulová, Martina Regásková

Dňa 22. júna 2023 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/006455/2023-74 o správe s informáciami o dani z príjmov, v ktorom Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) ustanovuje obsah, náležitosti, usporiadanie, elektronický formát a správy s informáciami o dani z príjmov.

Novela zákona o účtovníctve zaviedla novú povinnosť zverejňovať správu o dani z príjmov. Obsah tejto správy doposiaľ nebol známy a reálne kontúry nadobudol vydaním Opatrenia Ministerstva financií SR.

Správa s informáciami o dani z príjmov podľa zverejneného opatrenia obsahuje informácie o všetkých činnostiach samostatnej účtovnej jednotky, konečnej materskej účtovnej jednotky a zahraničného konečného materského subjektu. Informácie, ktoré správa s informáciami zahŕňa, je možné rozdeliť na:

  1. povinné,
  2. informácie, ktoré sa môžu zverejniť a
  3. informácie, ktoré sa nemusia vykázať.

Prehľad týchto informácií, ktoré má obsahovať správa s informáciami o dani z príjmov podľa opatrenia, znázorňuje nasledujúca tabuľka:

tax-chart

Okrem obsahu správy s informáciami je dôležité aj usporiadanie zverejňovaných informácií. Informácie o účtovnej jednotke sa musia uvádzať samostatne za každý členský štát, samostatne za každú daňovú jurisdikciu štátov EÚ, ktoré nespolupracujú na daňové účely, samostatne za každú daňovú jurisdikciu štátov EÚ spolupracujúcich na daňové účely, a inak, súhrnne za daňové jurisdikcie.

MF SR určilo tiež povinnosť uloženia správy do registra v strojovo čitateľnom elektronickom formáte. Správa s informáciami so stanoveným obsahom sa prvýkrát uloží do registra za účtovné obdobie začínajúce najskôr 22. júna 2024.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.