Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 1/2012

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
1/2012

Ročné zúčtovanie dane zamestnancov za rok 2011 vykonané zamestnávateľom

Ing. Zita Kajanovičová

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ tomu zamestnancovi, ktorý splní všetky zákonom stanovené podmienky na jeho vykonanie a zamestnanec zamestnávateľa o toto zúčtovanie písomne požiada v lehote do...

Uzatváranie kalendárneho roka 2011 a povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s poskytovaním mzdy

Ing. Eva Gášpárová

V súvislosti s poskytovaním mzdy, platením poistného na zdravotné a sociálne poistenie a zdaňovaním príjmu zo závislej činnosti sú zamestnávatelia pri uzatváraní kalendárneho roku povinní plniť pov...

Preddavky na cestovné náhrady a ich zúčtovanie

Ing. Božena Ninčáková

Zákon o cestovných náhradách, ako jediná právna norma na tomto úseku legislatívy, má všeobecnú platnosť a použitie vo všetkých odvetviach činností. Vzťahuje sa na podnikateľské zamestnávateľské sub...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.