Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 1/2017

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
1/2017

Vymeriavací základ a sadzby poistného na sociálne poistenie v roku 2017

Ing. Iveta Matlovičová

Dňa 11. 10. 2016 bol schválený zákon č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. a ktorým sa mení zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri...

Daňové výdavky na vzdelávanie zamestnancov

Ing. Miroslava Brnová

Pri riešení akejkoľvek otázky týkajúcej sa dane z príjmov je potrebné vychádzať predovšetkým z ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Úvery a pôžičky v jednoduchom účtovníctve

Ing. Eva Gášpárová

Fyzické osoby, ktoré dosahujú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a účtujú sústave jednoduchého účtovníctva môžu za rovnakých podmienok ako právnické osoby vstupovať do...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.