Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 1/2011

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2010

Ing. Zdenka Fabová

Spracovanie účtovnej závierky predstavuje komplex činností, ktorých výsledkom je uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky, ktorú v jednoduchom účtovníctve predstavuje Výkaz o majetku...

Čo je nové v transferovom oceňovaní?

Ing. Dalila Kutišová Luknárová

Rada OECD schválila dňa 22. júla 2010 aktualizovanú verziu Smernice o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správy daní. Pôvodná verzia Smernice o transferovom oceňovaní pre nadnárodn...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.