Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 2/2016

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
2/2016

Mechanizmus prenosu daňovej povinnosti v stavebníctve na základe novely zákona o DPH

JUDr. Alena Zuziková

Od začiatku tohto roka musia platitelia DPH uplatňovať prenos daňovej povinnosti v stavebníctve. Tento príspevok je zameraný na vysvetlenie právneho rámca prenosu daňovej povinnosti v stavebníctve,...

Daň z pridanej hodnoty pri finančnom prenájme

Ing. Dušan Dobšovič

Finančný prenájom možno definovať ako obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dohodnutým právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu toht...

Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu

Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spoločnosť“), neplatiteľ DPH, prevádzkuje e-shop. Tovar obstaráva z iného členského štátu EÚ. V mesiaci november obstarala tovar z Rakúska v hodnote 4 00...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s februárovým číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o mechanizme prenosu daňovej povinnosti v stavebníctve na základe novely zákona o DPH. Autorka v ňom podrobne vysvetľuje podmienky, za akých sa môže tento mechanizmus uplatniť. Článok je doplnený množstvom praktických príkladov.

Článok o uplatnení DPH pri finančnom prenájme prinášame v rubrike „Z praxe“. Druhý článok v tejto rubrike je venovaný téme, ako upraviť daň z pridanej hodnoty, ktorá bola odpočítaná pri investičnom majetku. Autorka v ňom podrobne rozoberá modelové situácie a vhodne i doplnila príkladmi.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame rozsudok Súdneho dvora EÚ týkajúci sa služieb výmeny „bitcoinov“ za tradičnú menu z hľadiska dane z pridanej hodnoty.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.