Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Účtovné súvzťažnosti

013 - Softvér

Kategória: Účtová skupina 01 - Dlhodobý nehmotný majetok

...

Účtovné súvzťažnosti

015 - Goodwill

Kategória: Účtová skupina 01 - Dlhodobý nehmotný majetok

...