Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Účtovné súvzťažnosti

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov

Kategória: Účtová osnova

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok 01 – Dlhodobý nehmotný majetok 012 – Aktivované náklady na vývoj 013 – Softvér 014 – Oceniteľné práva 015 – Goodwill 019 – Ostatný...

Účtovné súvzťažnosti

562 - Úroky

Kategória: Účtová skupina 56 - Finančné náklady

...