Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 2/2014

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
2/2014

Prepravné služby tovaru a DPH

Ing. Anna Danková Zo seriálu: Prepravné služby tovaru a DPH

Jednotlivé typy zdaniteľných obchodov, ktoré podliehajú režimu DPH, definuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) v ustanovení § ...

Reklamné služby na webových stránkach prijaté od dodávateľa zo zahraničia

Ing. Kamila Alföldiová Zo seriálu: Prepravné služby tovaru a DPH

Ste tuzemským podnikateľom, ktorý nie je registrovaný pre DPH v tuzemsku? Uvažujete o objednaní internetovej reklamy na webových stránkach (napr. cez LinkedIn)? Z hľadiska zákona č. 222/2004 Z. z. ...

Prierez udalosťami v oblasti DPH v rámci Európskej únie

Mgr. Elvíra Ungerová Zo seriálu: Prepravné služby tovaru a DPH

V aktuálnom príspevku opäť prinášame stručný prierez udalosťami v oblasti DPH v rámci Európskej únie. Nájdete v ňom tiež prehľad webových stránok príslušných inštitúcií a orgánov Európskej únie so ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.