Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 7-8/2017

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
7-8/2017

Automobily nakúpené v rámci EÚ a ich predaj v SR

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) je automobil považovaný za tovar. Dodaním tovaru, teda aj automobilu je podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákon...

Komentár k vybraným rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ nedávno vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Koeficient DPH

Ing. Monika Ziškayová

Platiteľ dane, ktorý uskutočňuje oslobodené plnenia a zároveň aj plnenia, ktoré podliehajú dani na výstupe, má právo na odpočítanie dane v pomernej výške. To znamená, že platiteľ dane je povinný up...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

aj počas horúceho letného obdobia vám prinášame aktuálne informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty. Tentokrát je to v podobe letného dvojčísla, v ktorom zaručene nájdete kvalitné články na témy, ktoré vás zaujímajú.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o inštitúte prejudiciálnej otázky, s ktorou sa môže a v niektorých prípadoch musí vnútroštátny súd obrátiť na SD EÚ.

V rubrike „Z praxe“ prinášame zaujímavý článok o nadobudnutí automobilov v rámci Európskej únie a ich predaji v SR. Autorka článku sa venuje nadobudnutiu nových dopravných prostriedkov z iného členského štátu, ale aj téme ojazdených automobilov a osobitnej úprave zdaňovania. Článok je doplnený príkladmi z praxe. Tretí článok je zameraný na problematiku nároku na odpočítanie DPH v súvislosti s pracovnými cestami zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb. Ďalší článok, ktorý nájdete v tejto rubrike, je zameraný na úpravu výšky odpočítateľnej dane pomocou koeficientu. Posledný článok v tejto rubrike sa podrobne venuje téme dodania tovaru pri obchodovaní v rámci EÚ. Autor v ňom vysvetľuje spôsob určenia miesta dodania tovaru a jeho vplyvu na určenie krajiny, v ktorej je splatná daň z pridanej hodnoty. Zároveň sa venuje aj prípadom, kedy je dodanie tovaru oslobodené od dane.

V rubrike „Z Európskej únie“ si môžete prečítať komentár k vybraným rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH. V rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov Súdneho dvora EÚ vydaných v roku 2017.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.