Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 11/2018

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
11/2018

Základ dane pri dodaní tovarov a služieb v tuzemsku podľa zákona o DPH

Ing. Anna Danková

Zdaniteľné obchody, ktoré sú v tuzemsku v súlade s § 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) predmetom dane, podliehajú dani, príp. sú od dane oslo...

Právo na odpočítanie DPH zo služieb súvisiacich so zamýšľaným nadobudnutím obchodných podielov

Mgr. Elvíra Ungerová

Dňa 17. októbra 2018 vydal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor EÚ“) rozsudok vo veci C-249/17 Ryanair Ltd. (ďalej len „Ryanair“). Súdny dvor EÚ sa zaoberal otázkou práva na odpočítanie...

Odpočítanie DPH v súvislosti s registráciou pre daň (II.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Odpočítanie DPH v súvislosti s registráciou pre daň

V októbrovom čísle časopisu DPH v praxi sme uverejnili 1. časť článku o odpočítaní DPH v súvislosti s registráciou pre daň. Dokončenie článku prinášame v tomto čísle časopisu.

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám už s predposledným tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok zameraný na určovanie základu dane pri dodaní tovarov a služieb v tuzemsku podľa zákona o DPH. Článok je doplnený aj príkladmi z praxe.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje článok o pravidlách úpravy odpočítavanej DPH z tovarov a služieb používaných na zdaňované aj oslobodené dodávky, ktoré sa používajú na podnikateľské, ako aj na nepodnikateľské účely. Druhý článok v tejto rubrike je dokončením článku o odpočítaní DPH v súvislosti s registráciou pre daň. Trojicu článkov tejto rubriky uzatvára príspevok riešiaci problematiku reťazových a triangulárnych obchodov.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktorý sa týka práva odpočítania DPH zo služieb súvisiacich so zamýšľaným nadobudnutím obchodných podielov.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.