Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 4/2015

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
4/2015

DPH a znížená sadzba dane na elektronicky dodávané knihy

Ing. Jana Škvarková

Súdny dvor Európskej únie vydal 5. marca 2015 dva rozsudky týkajúce sa posúdenia uplatnenia zníženej sadzby DPH na elektronicky dodávané knihy, a to rozsudok vo veci C-479/13 Európska komisia proti...

Vrátenie DPH z iných členských štátov tuzemským platiteľom DPH

Ing. Dušan Dobšovič

Článok je zameraný na problematiku vrátenia DPH z iných členských štátov tuzemským platiteľom DPH. Nájdete v ňom napríklad informácie o tom, kto môže žiadať o vrátenie dane, čo musí žiadosť obsahov...

Podanie daňového priznania a kontrolného výkazu k DPH pri zrušení registrácie pre DPH

Ing. Marián Drozd

Som štvrťročný platiteľ DPH. Daňový úrad mi vydal rozhodnutie o zrušení registrácie pre daň k 30. aprílu 2015. V akom termíne mám podať daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz? Je treba na uvedený...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prvý štvrťrok roku 2015 je úspešne za nami a my sa opäť hlásime s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V aprílovom čísle časopisu opäť prinášame zaujímavé témy z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o sledovaní pohybu tovarov v rámci Európskej únie prostredníctvom výkazov. Autorka sa zamerala na kontrolu samozdanenia vykonávanú prostredníctvom súhrnných výkazov a na sledovanie pohybu tovaru na štatistické účely prostredníctvom systému Intrastat.

V rubrike „Z praxe“ nájdete článok o zdaňovacom období platiteľa dane a podávaní výkazov. Článok je doplnený množstvom príkladov.

Ďalší článok, ktorý je tiež súčasťou rubriky „Z praxe“, je zameraný na problematiku vrátenia DPH z iných členských štátov tuzemským platiteľom DPH. Nájdete v ňom napríklad informácie o tom, kto môže žiadať o vrátenie dane, aké sú náležitosti žiadosti o vrátenie dane, ako aj lehoty na vrátenie dane.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme dva rozsudky Súdneho dvora EÚ, ktoré sa týkajú uplatnenia zníženej sadzby DPH na elektronicky dodávané knihy.

V „Poradni“ nájdete odpovede na širokú škálu vašich otázok.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.