Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - November 2023

Digitálne zručnosti a kompetencie a úspešné digitálne vzdelávanie a odborná príprava: príprava na digitálny vek

Kategória: Z praxe Zdroj: Rada EÚ

Rada 23. 11. 2023 prijala súbor odporúčaní týkajúcich sa kľúčových faktorov umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie a odbornú prípravu a na zlepšenie sprostredkovania digitálnych zručností a kompetencií vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Oslobodenie od DPH pri finančných službách na základe subparticipačnej dohody

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace, k.s.,Petra Mihalíková, Tax Consultant

V rozsudku C-250/21 zo 6. októbra 2022 sa ESD zaoberal otázkou, či je možné považovať služby poskytované Fondom O na základe tzv. subparticipačnej dohody s bankou, prípadne iným investičným fondom, za činnosti spočívajúce v poskytovaní úverov, kto...

Priznanie predčasného starobného dôchodku a vyplatenie odchodného

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanec základnej školy s materskou šklolou ukončí v novembri pracovný pomer dohodou a požiada Sociálnu poisťovňu o priznanie predčasného starobného dôchodku (PSD)  (nejde o PSD z dôvodu odpracovaných 40 rokov). Podľa zamestnávateľa nie je mož...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Pomoc pri splácaní hypotekárneho úveru

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Aj preto sa vláda rozhodla pripraviť schému pomoci a štát bude kompenzovať občanom zvýšené splátky úrokov. Kým pomoc za rok 2023 bude realizovaná formou daňového bonusu a má ju na starosti Ministerstvo financií SR, pomoc od 1.1.2024 zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.