Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - November 2023

Digitálne zručnosti a kompetencie a úspešné digitálne vzdelávanie a odborná príprava: príprava na digitálny vek

Kategória: Z praxe Zdroj: Rada EÚ

Rada 23. 11. 2023 prijala súbor odporúčaní týkajúcich sa kľúčových faktorov umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie a odbornú prípravu a na zlepšenie sprostredkovania digitálnych zručností a kompetencií vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Oslobodenie od DPH pri finančných službách na základe subparticipačnej dohody

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace, k.s.,Petra Mihalíková, Tax Consultant

V rozsudku C-250/21 zo 6. októbra 2022 sa ESD zaoberal otázkou, či je možné považovať služby poskytované Fondom O na základe tzv. subparticipačnej dohody s bankou, prípadne iným investičným fondom, za činnosti spočívajúce v poskytovaní úverov, kto...

Priznanie predčasného starobného dôchodku a vyplatenie odchodného

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanec základnej školy s materskou šklolou ukončí v novembri pracovný pomer dohodou a požiada Sociálnu poisťovňu o priznanie predčasného starobného dôchodku (PSD)  (nejde o PSD z dôvodu odpracovaných 40 rokov). Podľa zamestnávateľa nie je mož...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.