Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Rehabilitácie a reštitúcie

87/1991 Zb.

Schválený 21. 2. 1991 Účinný 1. 4. 1991 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, v znení neskorších predpisov

319/1991 Zb.

Schválený 11. 7. 1991 Účinný 13. 8. 1991 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

Zákon č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií, v znení neskorších predpisov

229/1991 Zb. N

Schválený 21. 5. 1991 Účinný 24. 6. 1991 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v znení neskorších predpisov

282/1993 Z.z.

Schválený 27. 10. 1993 Účinný 1. 1. 1994 Novelizovaný: 1. 7. 2016  

Zákon NR SR č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam

305/1999 Z.z.

Schválený 3. 11. 1999 Účinný 1. 12. 1999 Novelizovaný: 1. 7. 2013  

Zákon č. 305/1999 Z.z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov

503/2003 Z.z. N

Schválený 24. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

Zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkomv znení neskorších predpisov v znení zákona č. 503/2003 Z.z.

161/2005 Z.z.

Schválený 17. 3. 2005 Účinný 1. 5. 2005  

Zákon č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

5/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

8/2009 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

171/1993 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Zmena nastane

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

305/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

488/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

30/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve