Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 12/2020

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
12/2020

Dotácie, podpory, príspevky poskytnuté fyzickým osobám z hľadiska dane z príjmov

Ing. Miroslava Brnová

Zo všeobecného hľadiska možno definovať dotáciu ako peňažné prostriedky, ktoré majú charakter platby, a ktorú jednotlivec alebo inštitúcia poskytuje inému jednotlivcovi alebo inštitúcii bez toho, ž...

Tuzemský reverse charge a DPH v roku 2020

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti (reverse charge) sa týka iba tovarov a služieb uvedených v § 69 ods. 10 až 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DP...

Pokyn zamestnávateľa na celofiremné testovanie zamestnancov

JUDr. Marek Švec, PhD.

V poslednej dobe sa pravidelne objavujú otázky, či je zamestnávateľ oprávnený vydať svojim zamestnancom pokyn, ktorým im ukladá povinnosť absolvovať testovanie na Covid-19. Toto testovanie zorganiz...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.