Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 10/2014

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
10/2014

Podávanie štvrťročného súhrnného výkazu k DPH

Ing. Soňa Ugróczy

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) priniesla okrem iných zmien aj zmenu limitu v súvislosti s možnosťou podania súhrnného výkazu za kalen...

Oslobodenie neobchodného tovaru od DPH pri dovoze pre občanov

Ing. Dušan Dobšovič

V predchádzajúcich číslach nášho časopisu sme vám postupne priniesli seriál článkov zameraných na problematiku oslobodenia od dane. V dnešnom čísle uverejňujeme posledný článok venovaný tejto téme.

Zhrnutie udalostí z oblasti DPH na úrovni Európskej únie

Mgr. Elvíra Ungerová

V tomto vydaní časopisu opäť prinášame orientačné zhrnutie udalostí z oblasti DPH na úrovni Európskej únie za uplynulé mesiace spolu s odkazmi na webové stránky príslušných inštitúcií a orgánov Eur...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

vstúpili sme do posledného kvartálu roku 2014, ktorý je zvyčajne poznamenaný zvýšeným pracovným nasadením a snahou urobiť čo najviac. Októbrové číslo nášho časopisu obsahuje zaujímavé články, z ktorých môžete čerpať informácie potrebné pri vašej práci.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o podávaní štvrťročného súhrnného výkazu k DPH po novele zákona o DPH. Autorka v ňom formou príkladu vysvetľuje, ako majú daňové subjekty postupovať.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje záverečný článok seriálu o oslobodení od dane. Tentokrát sa v ňom autor venuje oslobodeniu neobchodného tovaru od dane pri dovoze pre občanov. Na pokračovanie uverejňujeme druhú časť článku o nepeňažnom vklade do spoločnosti z hľadiska DPH. Tretí článok v tejto rubrike sa zaoberá právom na odpočítanie DPH podľa slovenskej legislatívy, no zároveň rozoberá aj problematiku vplyvu rozsudkov Súdneho dvora EÚ na aplikáciu DPH.

V rubrike „Z Európskej únie“ vám prinášame orientačné zhrnutie udalostí z oblasti DPH na úrovni Európskej únie za uplynulé mesiace spolu s odkazmi na webové stránky príslušných inštitúcií a orgánov Európskej únie.

Odpovede na vaše otázky nájdete ako zvyčajne v „Poradni“.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.