Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 4/2016

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
4/2016

Novely účtovných predpisov v novembri a decembri 2015

Ing. Richard Farkaš, PhD.

V novembri a decembri 2015 boli novelizované viaceré účtovné predpisy. Niektoré z týchto zmien nadobudli účinnosť 31. decembra 2015, niektoré 1. januára 2016 a niektoré nadobudnú až 17. júna 2016.

Najvýznamnejšie zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti v roku 2016

Ing. Miroslava Brnová

V roku 2016 došlo k ďalším zmenám v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Jednou skupinou zmien sú aj doplnenia rôznych druhov zdaniteľných príjmov fyzických osôb ...

Zmeny vo výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca

Ing. Iveta Matlovičová

Za správny výpočet zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ. Pri výpočte a realizácii zrážok postupuje v súlade so zákonom č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“)...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.