Dane a účtovníctvo v praxi

Vydanie 1/2020 Ročník 2020 ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)

1/2020

Obsah vydania

Rubrika

Daň z príjmov

Rubrika

Daň z pridanej hodnoty

Rubrika

Miestne dane

Rubrika

Poistné, odvody a mzdy

Rubrika

Podvojné účtovníctvo

Rubrika

Problémy z praxe

Rubrika

Cestovné náhrady

Rubrika

Polemika

Rubrika

Naša poradňa