Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 1/2020

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
1/2020

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Ing. Vladimír Pastierik

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 368/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) s účinnosťou od 1...

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020 (1. časť)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020

Začiatok kalendárneho roka sa považuje v mzdovej učtárni sa jedno z najnáročnejších období. Predchádzajúce zdaňovacie obdobie je potrebné uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z ...

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020

Irena Bubeníková Zo seriálu: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2020

Miestne dane, ktoré spravujú obce upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych dani...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.