Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 2/2019

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
2/2019

Komentár k novele zákona o DPH (II.)

Mgr. Mojmír Beňo JUDr. Alena Zuziková Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

V januárovom čísle časopisu sme priniesli prvú časť komentára k zákonu č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 3...

IČ DPH zahraničnej osoby na faktúre za dodanie tovaru

Ing. Marián Drozd Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Materská spoločnosť so sídlom v Rakúsku sa zaregistrovala v tuzemsku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) a objednáva si výrobky vyroben...

DPH a spätná oprava základu dane

Ing. Marián Drozd Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Spoločnosť ABC v roku 2010 vystavila odberateľovi faktúru za dodanie, ktorý však túto faktúru neuznal a v danej veci bol vedený súdny spor. Súd v roku 2018 neuznal spoločnosti ABC predmetnú pohľadá...

Obsah vydania

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s februárovým číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme pokračovanie komentára k novele zákona o DPH, v ktorom sa jeho autori venujú bezodplatnému dodaniu tovaru, ako aj novým pravidlám DPH v transakciách spojených s poukazmi. Článok obsahuje aj množstvo príkladov.

Článok o inštitúte ručenia za daň prinášame v rubrike „Z praxe“. Autorka v ňom podrobne rozoberá podmienky uplatnenia ručenia za daň a zároveň vysvetľuje uvedenú problematiku podľa Súdneho dvora EÚ a na konkrétnom rozsudku Najvyššieho súdu SR.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame zaujímavý rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktorý sa týka DPH posúdenia demontážnych a demolačných prác zahŕňajúcich prijatie materiálu a odpadu, ktorý je dodávateľ demolačných prác oprávnený predať.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.