DPH v praxi

Vydanie 2/2019 Ročník 2019 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

2/2019

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

2/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s februárovým číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme pokračovanie komentára k novele zákona o DPH, v ktorom sa jeho autori venujú bezodplatnému dodaniu tovaru, ako aj novým pravidlám DPH v transakciách spojených s poukazmi. Článok obsahuje aj množstvo príkladov.

Článok o inštitúte ručenia za daň prinášame v rubrike „Z praxe“. Autorka v ňom podrobne rozoberá podmienky uplatnenia ručenia za daň a zároveň vysvetľuje uvedenú problematiku podľa Súdneho dvora EÚ a na konkrétnom rozsudku Najvyššieho súdu SR.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame zaujímavý rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktorý sa týka DPH posúdenia demontážnych a demolačných prác zahŕňajúcich prijatie materiálu a odpadu, ktorý je dodávateľ demolačných prác oprávnený predať.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia