Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zmeny v DPH pri virtuálnom poskytovaní kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb

Dátum: Rubrika: Z praxe

Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") zverejnená v Zbierke zákonov SR v máji 2024 pod číslom 102/2024 Z.z. prináša s účinnosťou od 1. januára 2025, okrem iného, aj nové pravidlá určenia miesta dodania služieb vymedzených v § 16 ods. 3 zákona o DPH (napríklad kultúrne, vzdelávacia alebo zábavné služby) vrátane doplnkových služieb, ktoré sú vysielané alebo iným spôsobom virtuálne sprístupnené nezdaniteľnej osobe.
Mení sa aj miesto dodania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ak je účasť na tomto podujatí virtuálna. Týmito novými pravidlami dochádza k transpozícii článku 1 bodov 1 a 2 smernice Rady (EÚ) 2022/542. S cieľom zabezpečiť zdaňovanie v členskom štáte spotreby, všetky skôr spomenuté služby,
ktoré možno poskytnúť spotrebiteľovi elektronickými prostriedkami, budú zdaniteľné v mieste, kde je spotrebiteľ usadený, má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.
Poskytnutie služby zdaniteľnej osobe
Doterajšia právna úprava
Podľa doterajšej právnej úpravy, miestom dodania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ak sú tieto služby dodané zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto podujatia skutočne konajú.
Toto osobitné pravidlo určenia miesta dodania služby definované v § 16 ods. 3 zákona o DPH pre zdaniteľnú osobu sa vzťahuje na služby v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia (napr. výstavy a veľtrhy), ako aj na doplnkové služby, ktoré bezprostredne súvisia so vstupom na tieto podujatia. Toto pravidlo nerozlišuje medzi osobnou účasťou na podujatí a virtuálnym sprístupnením podujatia. Podstatným parametrom je, aby išlo o službu v súvislosti so vstupom na vymedzené podujatia.
Miesto dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb iných ako služieb spočívajúcich v poskytnutí práva na vstup na tieto podujatia sa pri ich poskytnutí zdaniteľnej osobe určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. miestom dodania služby
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály