Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 4/2014

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
4/2014

Daňová povinnosť pri zrušení registrácie pre DPH

Ing. Peter Furmaník

V prípade zrušenia registrácie pre DPH vzniká platiteľovi DPH v jeho poslednom zdaňovacom období jednorazová daňová povinnosť, vzťahujúca sa na niektoré druhy majetku a zásoby v jeho vlastníctve. N...

Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby

V tomto vydaní časopisu prinášame Rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý sa zaoberá otázkou práva odpočítať DPH z tovaru alebo zo služby.

Odpočítanie DPH z tovarov a služieb nakúpených spoločníkom pred začatím činnosti spoločnosti

Ing. Jana Škvarková

Súdny dvor Európskej únie vydal 13. marca 2014 ďalší zaujímavý rozsudok týkajúci sa odpočítania DPH z tovarov a služieb nakúpených zdaniteľnou osobou pred začatím jej činnosti podliehajúcej dani. I...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prvý štvrťrok roka 2014 je úspešne za nami a my sa opäť hlásime s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. Aprílové číslo časopisu je opäť pestré a prináša informačne hodnotné články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme zaujímavý článok o daňových povinnostiach, ktoré vznikajú platiteľovi DPH v prípade zrušenia registrácie pre DPH. Autor v ňom na príkladoch z praxe rozoberá túto aktuálnu tému.

V rubrike „Z praxe“ nájdete článok, v ktorom jeho autor vysvetľuje podmienky prevodu obchodného podielu na iného spoločníka, ako aj dopad takéhoto prevodu na DPH a na účtovníctvo. Pokračujeme aj v seriáli o službách oslobodených od dane. Tentokrát sa autor venuje oslobodeniu od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. V tomto vydaní časopisu prinášame aj Rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý sa zaoberá právom odpočítať DPH z tovaru alebo zo služby.

V rubrike „Z Európskej únie“ sa autorka článku zamerala na zaujímavú tému, akou je odpočítanie DPH z tovarov a služieb nakúpených spoločníkom pred začatím činnosti spoločnosti.

Odpovede na otázky našich čitateľov sú obsahom našej pravidelnej rubriky „Poradňa“.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.