Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 9/2018

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
9/2018

Režim DPH pri neuskutočnenej dodávke – aktuality v judikatúre

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Relatívne nedávno Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „SD EÚ“) vo svojich rozhodnutiach spresnil koncepty, ktorým som sa venoval už v predchádzajúcom článku „Režim DPH pri neuskutočnenej dodávke“,...

Podávanie súhrnného výkazu

Ing. Ján Mintál

Samotná povinnosť, ako aj podmienky a pravidlá podávania súhrnného výkazu sú predmetom ustanovenia § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Súhr...

Ekonomická činnosť – zapojenie holdingu do riadenia svojich dcérskych spoločností

Ing. Zuzana Šidlová

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežným otázkam týkajúcim sa možnosti odpočítať DPH z výdavkov vynaložených holdingom na nadobudnutie podielov v iných sp...

Vplyv formálnych pochybení pri fakturácii na daň z pridanej hodnoty (II.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Vplyv formálnych pochybení pri fakturácii na daň z pridanej hodnoty

V letnom dvojčísle časopisu DPH v praxi sme uverejnili 1. časť článku o vplyve formálnych pochybení pri fakturácii na daň z pridanej hodnoty. Dokončenie článku prinášame v tomto čísle časopisu.

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už deviate tohtoročné číslo prináša zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame článok o režime DPH pri neuskutočnenej dodávke.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje dokončenie článku o vplyve formálnych pochybení pri fakturácii na daň z pridanej hodnoty. Ďalší článok v tejto rubrike sa venuje téme podávania súhrnného výkazu. Článok je doplnený aj príkladmi z praxe. Tretí článok prináša odpoveď na otázku, kedy vzniká daňová povinnosť pri prijatí platby treťou osobou.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie k predbežným otázkam týkajúcim sa možnosti odpočítať DPH z výdavkov vynaložených holdingom na nadobudnutie podielov v iných spoločnostiach.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.