Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Postih zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny

Kategória: Z praxe Zdroj: NIP

Spôsob postihu zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny je problémom, s ktorým sa zamestnávatelia často obracajú na inšpektoráty práce.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") rieši túto problematiku nepriamo, cez povinnosti zamestnanca a možnosti skončenia jeho pracovného pomeru.

Základnou povinnosťou zamestnanca od vzniku pracovného pomeru je podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. 

Medzi základné povinnosti zamestnanca ďalej patrí (okrem iného):

  • pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi,
  • byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času, 
  • dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený.

Porušenie niektorej z povinností zamestnanca môže byť zamestnávateľom vyhodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny, a to buď ako menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. Aké konanie bude zamestnávateľ považovať za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a aké za závažné porušenie pracovnej disciplíny s príslušnými pracovnoprávnymi následkami, môže zamestnávateľ upraviť v pracovnom poriadku. 

Nie je však vylúčené, že zamestnávateľ posúdi ako porušenie pracovnej disciplíny aj také konanie zamest

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.