Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2017

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
11/2017

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve pre rok 2017

Ing. Ľudmila Novotná

Blíži sa záver účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok, čím sa blíži aj termín zostavovania účtovných závierok. Z tohto dôvodu zverejňujeme informatívny materiál na zostavenie účtovnej závierky...

Optimalizácie dane z príjmov odpočtom daňovej straty

Ing. Jarmila Strählová

S blížiacim sa koncom roka podnikatelia, bez rozdielu či ide o podnikajúce fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej podnikateľ) stále častejšie uvažujú o výške dane z príjmov, ktorú budú musieť z...

Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2017

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Platitelia dane, u ktorých v priebehu roku 2017 došlo k zmene účelu použitia investičného majetku podľa § 54 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“) ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.