Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2011

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)

Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty pri sprostredkovateľských službách

Ing. Zdenka Jablonková

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa zaviedli nové pravidlá pre určenie miesta dodania služieb. Zámerom týchto pravidiel je zabezpečiť v čo najväčšej miere zdanenie služieb v mieste ich spot...

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2010

Ing. Jolana Strýčková

Všeobecný vymeriavací základ a nadväzne naň priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR zistená ŠÚ SR za príslušný kalendárny rok sú rozhodujúce sumy, z ktorých sa odvodzujú dávky vo viacerých sociáln...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.