Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2020

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
3/2020

Daňová podpora elektromobilov

Ing. Miroslava Brnová

Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. došlo v nadväznosti na materiál „Akčný plán rozvoja elektro-mobility v Slovenskej republike“ k...

Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020 (1. časť)

Ing. Viera Mezeiová Ing. Peter Horniaček Zo seriálu: Zmeny zákona o dani z príjmov na základe noviel s účinnosťou postupne od roku 2020

Rok 2019 bol rokom, ktorý priniesol viac noviel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Väčšinu noviel vyvolali zmeny iných zákonov (napr. zákona o vysokých školách,...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.