Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2011

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2010

Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica sekcia metodiky daní, odbor služieb pre verejnosť vydalo informáciu slúžiacu ako pomôcka pri vypĺňaní daňového priznania fyzických osôb za rok 2010.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2010

Ing. Dušan Dobšovič

Podanie daňového priznania k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka, pokiaľ mu zo zákona nevyplýva niečo iné. V daňovom priznaní je daňovník povinný daň si sám vypočítať a uviesť ...

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2010

Ing. Silvia Jambrichová

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2010 je daňovník povinný podať vtedy, ak jeho ročné zdaniteľné príjmy v roku 2010 presiahnu sumu 2 012,85 €, čo je 50 % zo sumy 4 025,70 €. Daňové prizna...

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A za rok 2010

Ing. Zita Kajanovičová

Základné informácie a príklady, ktoré pomôžu daňovníkovi pri vyplňovaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti – typ A za zdaňovacie obdobie 2010 sú obsahom článku ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.