DPH v praxi

Vydanie 4/2019 Ročník 2019 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

4/2019

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

2/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Editoriál

Vážení čitatelia,

prvý štvrťrok roku 2019 je úspešne za nami a my sa opäť hlásime s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V aprílovom čísle časopisu prinášame zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o postupe pri predaji ojazdených automobilov dovezených z Európskej únie. Článok je doplnený príkladmi.

V rubrike „Z praxe“ sa venujeme problematike prevádzkarne na účely DPH. Článok je doplnený aj relevantnými rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie a rozsudkom Najvyššieho súdu SR.

Komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktorý sa týka úpravy odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach, ktoré boli predmetom transakcií „sale and lease“, prinášame v rubrike „Z Európskej únie“. Okrem komentára k uvedenému rozsudku uverejňujeme aj prehľad rozsudkov SD EÚ v oblasti DPH, ktoré Súdny dvor EÚ vydal v 1. štvrťroku 2019.

„Poradňa“ je venovaná vašim otázkam.

Redakcia