Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 4/2019

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
4/2019

Predaj ojazdených automobilov dovezených z EÚ

Ing. Anna Danková

Pojem ojazdený automobil zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) osobitne nedefinuje. Ojazdený automobil je v súlade s § 8 zákona o DPH tovarom a možn...

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ vydal v 1. štvrťroku 2019 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Registrácia platiteľa DPH

Ing. Marián Drozd

Česká spoločnosť premiestňuje tovar do skladu na Slovensku s cieľom jeho spracovania, triedenia a balenia. V sklade na území SR na náklady českej spoločnosti bude prebiehať špeciálne triedenie a ba...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prvý štvrťrok roku 2019 je úspešne za nami a my sa opäť hlásime s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V aprílovom čísle časopisu prinášame zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o postupe pri predaji ojazdených automobilov dovezených z Európskej únie. Článok je doplnený príkladmi.

V rubrike „Z praxe“ sa venujeme problematike prevádzkarne na účely DPH. Článok je doplnený aj relevantnými rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie a rozsudkom Najvyššieho súdu SR.

Komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktorý sa týka úpravy odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach, ktoré boli predmetom transakcií „sale and lease“, prinášame v rubrike „Z Európskej únie“. Okrem komentára k uvedenému rozsudku uverejňujeme aj prehľad rozsudkov SD EÚ v oblasti DPH, ktoré Súdny dvor EÚ vydal v 1. štvrťroku 2019.

„Poradňa“ je venovaná vašim otázkam.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.