Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 9/2017

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
9/2017

Oprava základu dane

Ing. Anna Danková

Opravu základu dane definuje § 25 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Podľa tohto ustanovenia postupuje platiteľ dane, dodávateľ tovarov a služi...

Úrok z omeškania pri zadržiavaní nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly vo vzťahu k sankciám za neposkytnutie súčinnosti pri výkone daňovej kontroly

Mgr. Elvíra Ungerová

Dňa 6. júla 2017 vydal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) rozsudok vo veci C-254/16 Glencore Agriculture Hungary Kft (ďalej len „Glencore“).

Zneužitie práva a podvodné konanie z hľadiska DPH (I.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Zneužitie práva a podvodné konanie z hľadiska DPH

Súdny dvor EÚ pri rôznych príležitostiach konštatoval, že boj proti podvodom, daňovým únikom a prípadným zneužitiam je cieľom uznaným a podporovaným smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už deviate tohtoročné číslo prináša zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame článok o postupe platiteľa dane pri oprave základu dane. Autorka v ňom podrobne rozoberá danú problematiku, ktorú doplnila množstvom príkladov.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje článok o uplatnení práva na odpočítanie dane v pomernej výške. Ďalší článok v tejto rubrike sa venuje téme oneskorenej registrácie pre DPH. Tretí článok je zameraný na závažnú problematiku, akou je zneužitie práva a podvodné konanie z hľadiska DPH.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme článok o úroku z omeškania pri zadržiavaní nadmerného odpočtu po dobu trvania daňovej kontroly v prípade, že daňovému subjektu bola uložená pokuta z dôvodu neposkytnutia súčinnosti pri daňovej kontrole.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.