Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 6/2015

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
6/2015

Daňová kontrola zameraná na DPH (I.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Daňová kontrola zameraná na DPH

V tomto čísle časopisu prinášame prvú časť seriálu o daňovej kontrole, v ktorom sa špeciálne zameriame na inštitút daňovej kontroly z hľadiska zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriado...

Čiastkový protokol platí od 1. júla 2015

Ing. Dana Žňavová Zo seriálu: Daňová kontrola zameraná na DPH

S účinnosťou od 1. júla 2015 sa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len “daňový poriadok”) dopĺňa a za § 47 sa vkladá §...

Výmaz platiteľov DPH zo zoznamu zverejneného FR SR

Ing. Dušan Dobšovič Zo seriálu: Daňová kontrola zameraná na DPH

Na portáli Finančného riaditeľstva SR sa zverejňuje zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH. V článku sa zameriame na podmienky, za akých...

Obsah vydania

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

obdobie letných dovoleniek nám už klope na dvere, no v našej redakcii sme napriek tomu nepoľavili v pracovnom rytme, čoho dôkazom je júnové číslo odborného mesačníka DPH v praxi.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme prvý zo série článkov venovaných daňovej kontrole zameranej špeciálne na daň z pridanej hodnoty. V krátkom článku sa venujeme aj inštitútu čiastkového protokolu, ktorý nadobudne účinnosť od 1. júla 2015.

V rubrike „Z praxe“ si môžete prečítať článok o výmaze platiteľov DPH z tzv. „čiernej listiny“. V druhom článku sa autor zaoberá témou, ako preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu za účelom oslobodenia takéhoto dodania od dane.

V rubrike „Z Európskej únie“ vám prinášame prierez aktualitami v oblasti DPH v rámci Európskej únie. V článku nájdete aj odkazy na webové stránky príslušných inštitúcií a orgánov EÚ s relevantnými dokumentmi.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.