Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Smernice

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Smernice

Príkaz na nadčasovú prácu

Kategória: Prílohy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Správa o nadčasovej práci

Kategória: Prílohy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Súhlas s nadčasovou prácou

Kategória: Prílohy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Návrh na uzavretie dohody o nadčasovej práci

Kategória: Prílohy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Dohoda o nadčasovej práci

Kategória: Prílohy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Žiadosť o poskytnutie náhradného voľna za nadčasovú prácu

Kategória: Prílohy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Práca nadčas v interných predpisoch a formulároch

Kategória: Práca nadčas Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Z uzavretého pracovného pomeru plynie zamestnancovi povinnosť vykonávať dohodnutý druh práce v stanovenom pracovnom čase. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) umožňuje zamestnávateľovi a zamestnancovi doho...