Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Smernice

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Smernice

Smernica - Vedenie pokladnice

Kategória: Vnútropodnikové smernice - účtovníctvo Autor/i: Ing. Monika Adamíková

ABC, s. r. o. Poprad Vypracoval: Ing. Peter Dian – vedúci oddelenia metodiky účtovníctva (autor a správca predpisu) Dňa: 18. 1. 202x Podpis:   Schválil: Ing. Gustáv Lička – ekonomický riaditeľ Dňa: 20. 1. 202x Podpis:   Číslo výtlačk...

Smernica - Harmonogram účtovnej závierky

Kategória: Vnútropodnikové smernice - účtovníctvo Autor/i: Ing. Monika Adamíková

ABC, s. r. o. Poprad Vypracoval: Ing. Peter Dian – vedúci oddelenia metodiky účtovníctva (autor a správca predpisu) Dňa: 18. 1. 202x Podpis:   Schválil: Ing. Gustáv Lička – ekonomický riaditeľ Dňa: 20. 1. 202x Podpis:   Číslo výtlačk...

Smernica - Pracovné cesty a cestovné náhrady

Kategória: Vnútropodnikové smernice - účtovníctvo Autor/i: Ing. Monika Adamíková

ABC, s. r. o. Poprad Vypracoval: Ing. Pavol Tmavý – vedúci odboru organizácie a riadenia (autor a správca predpisu) v spolupráci s odbornými pracovníkmi úseku ekonomiky a financovania Dňa: 18. 1. 202x Podpis:   Schválil: Ing. Jozef Biely –...

Smernica - Controlling pohľadávok

Kategória: Vnútropodnikové smernice - účtovníctvo Autor/i: Ing. Monika Adamíková

ABC, s. r. o. Poprad Vypracoval: Ing. Peter Dian – vedúci oddelenia metodiky účtovníctva (autor a správca predpisu) Dňa: 18. 1. 202x Podpis:   Schválil: Ing. Gustáv Lička – ekonomický riaditeľ Dňa: 20. 1. 202x Podpis:   Číslo výtlačk...

Smernica - Manká a škody

Kategória: Vnútropodnikové smernice - účtovníctvo Autor/i: Ing. Monika Adamíková

ABC, s. r. o. Poprad Vypracoval: Ing. Svetozár Mak – vedúci Útvaru kontroly (autor a správca predpisu) Ing. Peter Suchý – vedúci Odboru správy majetku Dňa: 18. 1. 202x Podpis:   Schválil: Ing. Roman Pekný – generálny riaditeľ Dňa: 20. ...

Smernica - Tvorba vnútropodnikových predpisov

Kategória: Vnútropodnikové smernice - účtovníctvo Autor/i: Ing. Monika Adamíková

Základným cieľom pri spracovaní seriálu vnútropodnikových predpisov je pripraviť pre čitateľov určitý návod, postup, pomoc pri tvorbe vnútorných predpisov podnikateľských subjektov prostredníctvom vypracovania ich možných vzorov. Vzory týchto pred...

Smernica - Opravné položky a rezervy

Kategória: Vnútropodnikové smernice - účtovníctvo Autor/i: Ing. Monika Adamíková

ABC, s. r. o. Poprad Vypracoval: Ing. Peter Dian – vedúci oddelenia metodiky účtovníctva (autor a správca predpisu) Dňa: 18. 1. 202x Podpis:   Schválil: Ing. Gustáv Lička – ekonomický riaditeľ Dňa: 20. 1. 202x Podpis:   Číslo výtlačk...

Smernica - Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Kategória: Vnútropodnikové smernice - účtovníctvo Autor/i: Ing. Monika Adamíková

ABC, s. r. o. Poprad Vypracoval: Ing. Peter Dian – vedúci oddelenia metodiky účtovníctva (autor a správca predpisu) Dňa: 18. 1. 202x Podpis:   Schválil: Ing. Gustáv Lička – ekonomický riaditeľ Dňa: 20. 1. 202x Podpis:   Číslo výtlačk...

Smernica - Zásoby

Kategória: Vnútropodnikové smernice - účtovníctvo Autor/i: Ing. Monika Adamíková

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Smernica - Účtový rozvrh

Kategória: Vnútropodnikové smernice - účtovníctvo Autor/i: Ing. Monika Adamíková

ABC, s. r. o. Poprad Vypracoval: Ing. Peter Dian – vedúci oddelenia metodiky účtovníctva (autor a správca predpisu) Dňa: 18. 1. 202x Podpis:   Schválil: Ing. Gustáv Lička – ekonomický riaditeľ Dňa: 20. 1. 202x Podpis:   Číslo výtlačk...