Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Smernice

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Smernice

Smernica – účtový rozvrh č. 2/202x

Kategória: Vnútropodnikové smernice - účtovníctvo Autor/i: Ing. Monika Adamíková

ABC, s. r. o. Poprad Vypracoval: Ing. Peter Dian – vedúci oddelenia metodiky účtovníctva (autor a správca predpisu) Dňa: 18. 1. 202x Podpis:   Schválil: Ing. Gustáv Lička – ekonomický riaditeľ Dňa: 20. 1. 202x Podpis:   Číslo výtlačk...

Smernica pre systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov

Kategória: Vnútropodnikové smernice - účtovníctvo Autor/i: Ing. Monika Adamíková

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Príkaz na nadčasovú prácu

Kategória: Prílohy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Správa o nadčasovej práci

Kategória: Prílohy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Súhlas s nadčasovou prácou

Kategória: Prílohy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Návrh na uzavretie dohody o nadčasovej práci

Kategória: Prílohy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Dohoda o nadčasovej práci

Kategória: Prílohy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Žiadosť o poskytnutie náhradného voľna za nadčasovú prácu

Kategória: Prílohy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Pod vzorom vnútropodnikovej smernice uverejňujeme odkaz, cez ktorý si môžete stiahnuť editovateľný súbor.

Práca nadčas v interných predpisoch a formulároch

Kategória: Práca nadčas Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Z uzavretého pracovného pomeru plynie zamestnancovi povinnosť vykonávať dohodnutý druh práce v stanovenom pracovnom čase. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) umožňuje zamestnávateľovi a zamestnancovi doho...