Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - August 2022

Faktúra z Českej republiky za cenu vrátane DPH: čo s ňou?

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Peter Furmaník

Slovenským podnikateľom (a ich účtovníkom) chodia dnes už bežne faktúry a iné doklady za služby (a rovnako aj tovar) z EÚ či iného zahraničia – a to najmä za cenu bez DPH. Vo väčšine prípadov služieb ide o ten správny režim a správny postup – väčš...

Kedy vzniká a zaniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO v roku 2022

Kategória: Z praxe Zdroj: Sociálna poisťovňa

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos...

Inštitút bezdôvodného obohatenia v pracovnom práve

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Jana Sapáková , Mgr. Paulína Šlauková

Bezdôvodné obohatenie je právnym inštitútom, ktorý reflektuje zásadu, že nikto sa nemôže bez jasného dôvodu obohatiť na úkor niekoho iného. Zároveň ustanovuje povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na ...

Od 1. 9. 2022 sa mení výška stravného

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR po pár mesiacoch opäť vydalo nové opatrenie o sumách stravného, ktorým sa v súlade so zákonom o cestovných náhradách upravuje výška stravného pri pracovných cestách. Táto zmena má vplyv aj na výšku s...

Záujem firiem o superodpočet rastie

Kategória: Z praxe

V daňových priznaniach podaných do 31. marca 2022 si superodpočet na výskum a vývoj za rok 2021 uplatnilo 211 subjektov Celkový objem superodpočtu dosiahol takmer 68 miliónov eur; firmy tak na dani z príjmov ušetrili 14 miliónov eur Pri rovnakej 2...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Suma stravného aj cestovných náhrad sa od 1. septembra opäť zvýši

MPSVaR MPSVaR

V Zbierke zákonov dňa 6. 8. 2022, vyšlo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty od 1. septembra 2022 zvýši na 4,80 eura. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza zamestnávateľ.